Miloslav Chlupáč

1920–2008

Get notified about auctioned art

Miloslav Chlupáč - významná umělecká osobnost 2. poloviny 20. století. Výtvarníka, který se pro svůj všestranný talent zapsal jak do dějin českého moderního sochařství, tak i malířství.

Vzdělání získal na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde se hned po válce jako předseda studentské rady podílel na její reformě, která instituci povýšila na školu vysokou. Právě on se zasloužil o to, že na profesorská místa přišly uznávané autority jako Emil Filla, František Tichý, Jan Bauch, Bedřich Stefan či Josef Wagner. U posledně jmenovaného studoval i on sám.

Chlupáčova generace, v níž byla celá řada vynikajících sochařů, však mohla kvůli stalinskému temnu vstoupit na scénu až na konci 50. let. V překotné době let 60. sehrál Miloslav Chlupáč důležitou roli nejen jako umělec, ale také jako organizátor, příležitostný publicista a zejména jako neoficiální mluvčí pokrokového křídla výtvarné obce. Byl vůdčím duchem tzv. Bloku tvůrčích skupin, platformy sdružující nezávislé výtvarné skupiny a protiváhy Svazu čsl. výtvarných umělců. Sám byl členem skupiny Máj 57, která v roce 1957 jako první rozrušila monolit oficiální výstavní politiky.

Tvorba Miloslava Chlupáče vychází z figurativních kořenů, ale i z abstraktních prvků. Velmi je v jeho dílech poznat vliv českého předválečného kubismu. Jeho práce se vyznačují rozhodným vnitřním přesvědčením. Sám vnímal za nezbytnost vytvořit vlastní estetiku. 

Chlupáčovy obrazy jsou malbou objemu a linie, která využívá do jisté míry sochařská pravidla, ovšem oproštěná od nutnosti ctít fyzikální a gravitační zákony. Malíř nepracuje s obrysovými konturami, ale nechává objekty z prostoru vyniknout na základě barevné jedinečnosti.  


Total amount of art

29

Average price increase compared to the startingprice

144 %

Average final price inonlineauctions(2022)

6 100 CZK

Auction record

320 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories