Alois Bílek

1887–1961

Get notified about auctioned art

Je jedním z prvních bezpečně doložených tvůrců nefigurativního umění. Toto průkopnictví, které spojuje Bílka s Františkem Kupkou, Vasilijem Kandinským, Kazimirem Malevičem či Pietem Mondrianem, však zůstávalo světu téměř skryto až do 80. let 20. století, kdy při třídění autorovy pozůstalosti došlo k docenění jeho nepředmětných prací.

Alois Bílek se narodil roku 1887 ve Skoupém u Petrovic. Studoval na gymnáziu v Příbrami a Písku, kde v roce 1906 maturoval. Poté, zejména na přání rodičů, začal studovat architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po dvou semestrech však přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze k profesoru Maxi Pirnerovi, kde absolvoval roku 1912. O rok později získal Hlávkovo stipendium a odjel přes Holandsko a Belgii do Paříže. V Mekce moderního umění setrval až do roku 1928, pravidelně vystavoval např. v Galerii des Arts Décoratifs (1914), Galerie des Beaux-arts (1923) nebo Galerie la Boëtie (1920, 1924). 

Skutečnost, že téměř hned po příjezdu do metropole na Sieně začal Alois Bílek rozvíjet abstraktní tvarosloví, ukazuje, že inovativní výtvarné tendence, s nimiž se tam setkal, měly na jeho vnímání velmi silný vliv. Pohyboval se především v okruhu básníků Émila Verhaerena a René Arcose, přičemž druhý jmenovaný byl členem umělecké skupiny „Abbaye“. K níž příslušel i Albert Gleizes, taktéž jeden z průkopníků abstrakce. Je pravděpodobné, že na počátku svého pařížského pobytu se Bílek seznámil i s Františkem Kupkou. Ač to nemáme doloženo, bylo běžnou praxí českých stipendistů až do druhé světové války, že ke svému, na tamní scéně etablovanému krajanovi, docházeli do ateliéru a on je rád přijímal. Syntézou těchto vlivů a osobitého výtvarného cítění je Bílkova vlastní nepředmětná tvorba z let 1913-1914. V tomto období se Bílek intenzivně zabýval vizualizací hudby a psychologickým účinkem barev. Dobově aktuální zájem o synestézii se projevil v obrazu Melodie Chopin (1913), v němž ztotožňoval barvy s hudebními tóny. 

Po návratu do vlasti se spolu se svou rodinou usadil v Praze. Kromě volné tvorby neoklasicistního ražení se věnoval také realizacím pro architekturu (např. figurální řešení oken v budově spořitelny v Lounech, Krajského úřadu Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze ad.).

Roku 1923 francouzský kritik P. B. Sédés o Bílkově tvorbě uvedl: „(...) Bílkova díla vyznívají živými barvami v radost, pohružují nás v zasnění a vybízejí nás k přemýšlení. U Bílka vyjadřují barvy pocity tónů a vůně. (…).“


Total amount of art

47

Average price increase compared to the startingprice

189 %

Average final price inhammerauctions(2022)

82 857 CZK

Average final price inonlineauctions(2022)

680 CZK

Auction record

600 000 CZK

Do you want to price or sell this artist's work?

Auction results and prices


Statistics

Financial volumes per year

Sales per year

Distribution of categoriesRelated categories