Domino - Tabule

1963–1964

olej, plátno

v 114 ✕ š 114 cm

Signatura slovně: LD J. Kotík 63-4

Reprodukováno: monografie Jan Kotík, č. 859, str. 347

na rubu štítek s popisem díla

Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“

21. 6. 2020

Vyvolávací cena: 370 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

„Nevím, proč by měl mému obrazu rozumět každý. Někdy to trvá i mně dlouho, než ho dešifruji. Rozumět umění je těžké. To proto, že se člověk-divák musí umět sám uvnitř sebe otevřít, aby mohlo dílo do něho vstoupit.” Kotík

Zde dražené dílo pochází z ateliéru Jana Kotíka, výtvarníka, jenž byl po celou svou uměleckou dráhu silně zaujat tématem „podstaty“ a „role“ uměleckého díla ve společnosti. Kotík se pozorně zamýšlel nad otázkou vnímáním díla, a to jak ze strany tvůrce, tak ze strany pozorovatele. Sám roku 1963 poznamenal: „Nevím, proč by měl mému obrazu rozumět každý. Někdy to trvá i mně dlouho, než ho dešifruji. Rozumět umění je těžké. To proto, že se člověk-divák musí umět sám uvnitř sebe otevřít, aby mohlo dílo do něho vstoupit.”

Pro Kotíkovu tvorbu je charakteristické, že obrazovou plochu opakovaně transformoval. Dospěl tak k různým variantám malířského objektu, vždy však přitom kladl důraz na předmětný charakter díla, čímž se odkazoval k myšlení a teoretickému dílu Paula Klee: „Das bildnerische Denken“ což lze volně překládat jako „Vizuální myšlení“, v anglickém překladu se mluví o „The thinking eye.“

Představený obraz „Domino” je mimořádně silnou Kotíkovou prací. Dílo vzniklo jen krátce před umělcovou emigrací. Jedná se o práci, v níž autor usiluje – prostřednictvím tvarových, barevných a matematických šifer – o definování postoje a citu moderního člověka.  

Chcete ocenit nebo prodat dílo tohoto autora?