Lesní tůň

olej, lepenka

69 x 100 cm

Signatura slovně: sign. PD V. Radimský

Aukce 23

15 05 2004

Starting price: CZK 195 000
Sign in to see the hammer price.