Lesní krajina s balvanem

2.pol.19.stol.

olej, lepenka

26,5 x 38,5 cm

Signatura slovně: sign. LD F Hawranek

odborná expertíza PhDr. O. Macková, CSc., na rubu

Aukce 16

27 01 2002

Starting price: CZK 100 000
Sign in to see the hammer price.