Krajina v měsíční záři

pol.19.stol.

olej, plátno

32 x 39 cm

Signatura slovně: sign. LD AP

odborná expertíza dr. Olga Macková

Aukce 11

21 05 2000

Starting price: CZK 120 000
Sign in to see the hammer price.