Krajina s horskou bystřinou za měsíční noci

olej, plátno

50,2 x 71,6 cm

Signatura slovně: sign. LD AP

odb. expertíza

Aukce 8

29 05 1999

Starting price: CZK 125 000
Sign in to see the hammer price.