Ukolébavka

komb. technika, kolor. kresba, papír

45 x 31 cm

Signatura slovně: sign. PD Alf. Mucha

odborná expertíza Mgr. J. Fantura

Aukce 15

07 10 2001

Starting price: CZK 200 000
Sign in to see the hammer price.