Zasněžené úly

Kód položky: 56699

barevný lept

v 24 ✕ š 24 cm

Signatura: PD T. F. Simon, UD monogram TFŠ 1917 v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla autora č. 284

Internetová aukce