Z uhelného trhu v Praze

Kód položky: 63020

1910

barevný lept

v 34 ✕ š 41 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, UD monogram TFŠ 1910 v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 124