Rue St. Jacques v Paříži

Kód položky: 63016

1929

barevný lept

v 41 ✕ š 32 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko TFŠ

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 506