Quai des Grands Augustins v Paříži

Kód položky: 63015

1910

barevný lept

v 34,5 ✕ š 43,5 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko TFŠ

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 119