Pole za Prostějovem

Kód položky: 55778

grafický list, č. 7

v 26,5 ✕ š 39 cm

Signatura: PD Ant. Majer, monogram A. M. v tisku

rámováno, zaskleno

Internetová aukce