Les Grands Boulevards v Paříži

Kód položky: 59948

1908

barevný lept č. 174

v 33 ✕ š 38 cm

Signatura: PD T. F. Simon, UD monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 76

Internetová aukce