Opticko kinetický půzkum

Kód položky: 61547

barevná serigrafie 18/100

v 60 ✕ š 60 cm

Signatura: PD Alberto Biasi

volný list