AUKCE SE V NEDĚLI 25. 10. 2020 V 13,30 HODIN KONAT BUDE POUZE: TELEFONICKY, ZADÁNÍM PEVNÉHO LIMITU NEBO ONLINE.

New York Public Library

Kód položky: 56944

barevný lept

v 35 ✕ š 43 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD autorské razítko, monogram TFŠ 1927 v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 461

Internetová aukce