Autor neurčen

Mapa Moravy

Kód položky: 62950

mědirytina, colored

v 48,5 ✕ š 57,5 cm

Signatura: Ioh. Christoph Müller S.C.M. Capitan Editore Ioh. Bapt. Homanno, Noriberge v tisku

volný list, přeloženo v půli, vytvořil a vydal Johann Baptist Homann na základě Johanna Christopha Müllera