Malostranské střechy

Kód položky: 62622

1927

lept

v 10,5 ✕ š 8 cm

Signatura: PD JC. Vondrouš 1927, LD Vondrouš 1927 v tisku

volný list