Krajina

Kód položky: 62559

dřevoryt 29/30

v 19 ✕ š 16,5 cm

Signatura: PD B. Kopecký

rámováno, paspartováno, zaskleno, na rubu razítko a štítek ČFVU s popisem díla