Kostel St. Gervais v zimě, Paříž

Kód položky: 63018

1927

barevný lept

v 39 ✕ š 31 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, UD monogram TFŠ v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 454