Karel Hynek Mácha

Kód položky: 56860

heliogravura

v 32,5 ✕ š 28 cm

Signatura: PD M. Švabinský, LD M. Švabinský 1907 v tisku

volný list, LD v tisku: Mánes svým členům na rok 1910

Internetová aukce