Hrad z Jeleního příkopu

Kód položky: 59949

1933

lept, autorský tisk

v 32 ✕ š 24,5 cm

Signatura: PD T. F. Simon, UD monogram TFŠ 1933 v tisku, LD autorské razítko

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 602

Internetová aukce