Holandská krajina v zimě

Kód položky: 56937

barevný lept

v 31,5 ✕ š 45,5 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD autorské razítko, UD monogram TFŠ v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 437

Internetová aukce