Bouquinisté na Quai des Grands Augustins

Kód položky: 63024

1925

barevný lept 230/350

v 32 ✕ š 39,5 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD monogram TFŠ v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 1925/AP1