Bretonští hrnčíři

Kód položky: 63021

1911

barevný lept

v 32 ✕ š 40 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, PU monogram TFŠ 1911 v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 162