Bouquinisté u Notre Dame, Paříž

Kód položky: 63023

1922

barevný lept

v 32 ✕ š 39 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, UD monogram TFŠ v tisku, LD autorské razítko TFŠ

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 374