Vetešníci pod Pont Neu, Paříž

Kód položky: 58684

1921

barevný lept, č. 292

v 31 ✕ š 30 cm

Signatura: PD T. F. Šimon, LD autorské razítko, LN monogram TFŠ v tisku

rámováno, paspartováno, zaskleno, v soupisu grafického díla č. 357

Na dotaz