Makové pole

olej, lepenka

38,5 x 50 cm

Signatura slovně: sign. LD Kaván

LD dedikace, z pozůstalosti přítele mistra Františka Kavána.