Kávový servis (Zátiší s koflíkem)

1912

olej, plátno

v 27 ✕ š 18 cm

Signatura slovně: LD monogram E. F.

Provenience: původně sbírka Nell Waldenové (1887–1975), švédsko-švýcarské malířky, hudebnice, spisovatelky a sběratelky, jež byla v letech 1912–1924 druhou ženou Herwartha Waldena, majitele slavné avantgardní galerie a nakladatelství Der Sturm v Berlíně

Vystavováno: DER STURM. Achtzehnte Ausstellung Skupina / Prag. Emil Filla / Vincenc Benes / A. Prochazka / Otto Gutfreund / Gocar / Janak. Leitung: Herwarth Walde... více Vystavováno: DER STURM. Achtzehnte Ausstellung Skupina / Prag. Emil Filla / Vincenc Benes / A. Prochazka / Otto Gutfreund / Gocar / Janak. Leitung: Herwarth Walden, Berlin, 1913, č. k. 38

Reprodukováno: Umělecký měsíčník č. 2, 1912/1913, str. 130, František Venera – Dílo Emila Filly, vyd. Václav Jelínek a František Venera, Brno 1936, obr. 15 (cel... více Reprodukováno: Umělecký měsíčník č. 2, 1912/1913, str. 130, František Venera – Dílo Emila Filly, vyd. Václav Jelínek a František Venera, Brno 1936, obr. 15 (celostránkově), DER STURM. Achtzehnte Ausstellung Skupina / Prag. Emil Filla / Vincenc Benes / A. Prochazka / Otto Gutfreund / Gocar / Janak. Leitung: Herwarth Walden, Berlin, 1913 (reprodukováno?)

na rubu razítko Eduard Steidl Praha, odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
Aukční provize činí pouze 5%

Exkluzivní výběr českého a zahraničního výtvarného umění

25. 10. 2020

Vyvolávací cena: 6 500 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Klenot českého kubismu

Posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“ je autentickým, exkluzivním, na uměleckém trhu naprosto nevídaným hermeticky kubistickým dílem Emila Filly, malíře, sochaře, grafika, teoretika i organizátora, legendární postavy české avantgardy, autora, bez něhož by naše umění mělo zcela jinou tvář - bylo by poznatelně chudší. Mnohostranná aktivita Emila Filly podněcovala různými způsoby celou generaci. Jeho suverénní všestrannost i jisté autoritářství vyvolávaly od počátku respekt jak u umělců jeho okruhu, které podněcoval k vyšším výkonům, tak u širší veřejnosti sledující osudy české kultury.  Bez tvůrčího přínosu Emila Filly by české umění nedosáhlo světovosti, jakou se může pyšnit přinejmenším v období před první světovou válkou.

Praha se v prvním desetiletí dvacátého století stala skutečným centrem kubismu. Vyznamenal-li Guillaume Apollinaire Čechy hned po Španělech, že nejhlouběji vypracovali kubistickou malbu, pak tím v podstatě vzdal hold právě Fillovu tvůrčímu úsilí. O této světovosti podává důkaz například účast členů Skupiny výtvarných umělců na Prvním německém podzimním salónu (Erster Deutscher Herbstsalon, Der Sturm, Berlin 1913) spolu s představiteli světové avantgardy jako R. Delaunayem, M. Chagallem, M. Ernstem, W. Kandinskym, P. Kleem, F. Légerem, P. Mondrianem a dalšími. Současně uspořádal Herwarth Walden Skupině výtvarných umělců samostatnou výstavu (DER STURM. Achtzehnte Ausstellung Skupina / Prag. Emil Filla / Vincenc Benes / A. Prochazka / Otto Gutfreund / Gocar / Janak. Leitung: Herwarth Walden, Berlin, 1913). Právě tam vystavil Emil Filla posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“, který následně do své sbírky získala galeristova žena Nell Waldenová. Tento obraz lze bez nadsázky označit za sběratelský unikát. Představuje jedno z prvních děl iniciujících Fillův vrcholný, čistý hermetický (analytický) kubismus.

Lineární prvky tu tvoří výraznou, převážně ortogonální strukturu, jež silně abstrahuje ztvárněnou kávovou soupravu. Neobyčejná malířská svěžest se tu pojí s mimořádně delikátní barevnou tonalitou, rozšiřující škálu okrů, hnědí a šedí o jemný koloristický akcent modré a vínové. Vincenc Kramář ho výslovně vyzdvihl jako významný „udavatel látkovosti“, doplňující konstruktivní aspekt díla. Nedílnou součástí této promyšleně sublimované interpretace reality odlehčující přísně geometrickou konstrukci je velmi originální motiv lidového ornamentu (a to i v mezinárodním srovnání), jímž se Emil Filla bezesporu přihlásil ke svým kořenům a národní identitě. 

Posuzovaný obraz „Kávový servis (Zátiší s koflíkem)“ - malý klenot českého kubismu - to je velký uměleckohistorický objev dnešní doby (dílo bylo až donedávna známo jen z černobílé reprodukce).