7 |

Francouzský dělník zpívající hněvné písně o svobodě

Kód položky: 57583

1908

plastika, polychromovaná dřevořezba

v 45 cm

Signatura: nezjištěna

Provenience: Sbírka jednoho z nejznámějších českých slavistů dr. Josefa Karáska (1868–1916) a jeho ženy Melanie Karáskové ve Vídni mezi lety 1908–1934. Roku 1934 testamentem Melanie Karáskové převedeno do majetku. profesora dějin české literatury dr. Miloslava Hýska (1885–1957) a posléze jeho rodiny.

Vystavováno: VI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Umění polské a moravské, 23. květen – 20. červen 1909, č. kat. 103 (pod názvem „Francou... více Vystavováno: VI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Umění polské a moravské, 23. květen – 20. červen 1909, č. kat. 103 (pod názvem „Francouzský pracovník“)

Reprodukováno: PNP fond dr. Josef Karásek (číslo 740) – korespondence Otakara Kubína 21 ks dopisů z let 1907–1913 určených dr. Josefu Karáskovi. 1 ks dopisu s Mel... více Reprodukováno: PNP fond dr. Josef Karásek (číslo 740) – korespondence Otakara Kubína 21 ks dopisů z let 1907–1913 určených dr. Josefu Karáskovi. 1 ks dopisu s Melanií. Pět dopisů týkajících se Francouzského dělníka. Digitalizovaný Večerník Národních listů s datem vydání 26. 2. 1936, č. 56, str. 4, ISSN 1214–1240, autor článku: Josef Zdeněk Raušar, název: Z mých vzpomínek./Slavista dr. Jos. Karásek a akad. malíř O. Kubín (Coubine). Obsahuje popis předmětného díla. Fotografie Miloslava Hýska z roku 1956 s Francouzským dělníkem umístěným mezi okny, Miloslav Hýsek – Paměti, nakladatelství Blok 1970. VI. výstava „Sdružení výtvarných umělců moravských“ v Hodoníně – Umění polské a moravské, 23. květen – 20. červen 1909, pod katalogovým číslem 103

Odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vyvolávací cena: 650 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Další položky