29 |

Modrá krajina - Světlo II / (Paysage bleu – Lumière II)

Kód položky: 56774

1960

olej, plátno

v 81 ✕ š 100 cm

Signatura: PD J. Šíma 60, na rubu J. Šíma - 60

Provenience: Galerie Paul Facchetti, Paříž, Francie; soukromá sbírka, Francie; Christie’s Art Contemporain vente du jour, Paříž, Francie, 9. 12. 2015, pol. 157

Vystavováno: Joseph Sima, Galerie Paul Facchetti, Paris, listopad–prosinec 1960

Reprodukováno: (monografie) František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon, Praha, 1988, s. 358, č. 401

na rubu název díla autorem, na blindrámu štítek Galerie Paul Facchetti, Paris s popisem díla, odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D., Aukční provize činí pouze 5%

Vyvolávací cena: 3 300 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Mentální krajina vnitřního světa zaplavená světlem

Posuzované dílo „Modrá krajina - Světlo II (Paysage bleu - Lumière II)“ je originální, neobyčejně produchovnělou, výtvarně delikátní a koloristicky nesmírně oku lahodivou prací Josefa Šímy, jednoho z mála českých umělců, kteří se zapsali do dějin výtvarného umění i v mezinárodním kontextu. Tvorba Josefa Šímy patří k těm hodnotám světového moderního umění, které vzdorují zařazení do úzkých kategorií jednotlivých výtvarných směrů. 

Většinu svého života prožil v Paříži, kde se mu podařilo aktivně se podílet na mezinárodním výtvarném dění. Svou výtvarnou dráhu začal v prvních poválečných letech obrazy s civilistní tematikou, které po odjezdu do Francie v roce 1920 střídá krátké období větší formální experimentace. 

Šímova plátna nesou v každém období vůdčí myšlenku, která přes rozrůzněnost a rozvětvenost jeho projevu vyrůstá z jednoho hlavního zdroje – z vědomí jednotnosti struktury kosmu a sounáležitosti jeho částí.

Posuzované dílo je reprezentativní a krásnou ukázkou Šímovy krajinomalby počátku šedesátých let, kdy dospívá k jedinečné syntéze, vyznačující se zvláštní produchovnělostí, výrazovou oproštěností a zvnitřnělou světelností, upomínající na pozdní období tvorby starých mistrů: Tiziana, Tintoretta či Rembrandta. Šíma se zde odpoutává od „rozptylujícího hluku světa“ a ztvárňuje mentální krajinu vnitřního zření, krajinu duše, v níž nám předkládá svou novou vizi jednoty univerza, k níž směřoval po celý život.

Posuzovaný obraz „Modrá krajina - Světlo II (Paysage bleu - Lumière II“) má pro toto období zcela typickou odhmotněnou podobu informelní světelné vize, utkané z rozechvělých, světlem napojených barevných skvrn. Šíma tu navázal na své krajiny z počátku třicátých let s nepravidelnými útvary - „ostrůvky“ symbolizujícími zemi, avšak v mnohem jemnější, produchovnělejší podobě. Chvějivý opar světla nyní prostupuje a změkčuje okrově laděné plány, jež tvoří tvoří jakousi nehmotnou kostru země.

Spolu s redukcí jazyka forem Šíma záměrně omezuje i svou barevnou paletu, aby okouzlujícím způsobem rozvedl světelné odstíny především dvou barev, modré a okrové. Záplavu úchvatně nuancované modře sofistikovaně „rozehřívá“ teplá okrová báze země. Přes zdánlivou abstraktnost tato interiorizovaná krajina neklamně odkazuje ke sféře smyslového vnímání, k ambivalenci senzuálních počitků. Tato rovina hrála v Šímově tvorbě důležitou roli, jak dokládá například jím často citovaná vzpomínka na střídání pocitů chladu a tepla při koupání v ledové vodě řeky Úpy. Nebo jinými autorovými slovy: „Jistý silný vjem (…) se promění dominantní barvou v harmonii, nebo jinou, komplementární, v protiklad (…).“ (J. Šíma, 1966).

Posuzované dílo „Modrá krajina - Světlo II (Paysage bleu - Lumière II“) je Šímovou okouzlující krajinou „jasu“, sálající těkavou, vibrující energií, jež zachycuje prchavý okamžik světa ve stavu proměny. Autor nás jím pobízí k úniku z hmotného světa věcí a tělesnosti do světelných krajin ducha, k jasnému vědomí našeho světa, prosycenému spiritualizující silou světla. 


Další položky

 • 27 | Josef Šíma
  Vyvolávací cena: 450 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 28 | Josef Šíma
  Vyvolávací cena: 280 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 30 | Jiří Kolář
  Vyvolávací cena: 180 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 31 | Jiří Kolář
  Vyvolávací cena: 90 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 32 | Jiří Kolář
  Vyvolávací cena: 10 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 33 | Jiří Kolář
  Vyvolávací cena: 10 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 34 | Jiří Kolář
  Vyvolávací cena: 280 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 35 | Jan Bauch
  Vyvolávací cena: 160 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 36 | Josef Jíra
  Vyvolávací cena: 140 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 37 | Josef Jíra
  Vyvolávací cena: 250 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 38 | Josef Jíra
  Vyvolávací cena: 180 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
 • 39 | Kamil Linhart
  Vyvolávací cena: 45 000 Kč
  Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.