90 |

Couleur lumiére

Kód položky: 56810

1993–1994

akryl, plátno

v 100 ✕ š 100 cm

Signatura: na rubu Garcia Rossi Paris 1993/1994

Reprodukováno: Horacio Garcia Rossi (Spazi Indeterminati) Galleria Civica d’Arte Moderna di Lujbljana verso, l’Arte edizione, 2006 Horacio Garcia Rossi, Milano P... více Reprodukováno: Horacio Garcia Rossi (Spazi Indeterminati) Galleria Civica d’Arte Moderna di Lujbljana verso, l’Arte edizione, 2006 Horacio Garcia Rossi, Milano Palazzo del Senato, 2003, verso l’arte edizioni De Marco e Garcia Rossi, La sienza e l’utopia del colore, Museo civico d’arte moderna e conteporanea di Arezzo, 2004 Horacio Garcia Rossi, Urbino palazzo Ducale, verso l’arte edizioni pensare per icone, 2003 Horacio Garcia Rossi, Dipinti a cura Giovanni Granzotti e Giovanna Barbaro, 2005

na rubu popis díla autorem

Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.
Od konce padesátých do začátku šedesátých let, se v západní společnosti objevuje nová umělecká citlivost, jenž sledovala a zkoumala vědecké a technologické pokroky a jejich dopad na společnost. Mnoho umělců si tehdy osvojilo model týmové práce, který je typický pro vědecký výzkum. Vznikly tak různé umělecké skupiny a hnutí, jejichž cílem bylo zkoumání percepčních a kognitivních mechanismů spojených s psychologií forem (tzv. Gestalt).
Mezi tyto skupiny lze jmenovat: ZERO (Düsseldorf), italská Gruppo N (Padova) a Gruppo T (Milano), pařížský GRAV – Groupe de Recherches d'Art Visuel, španělský Equipo 57 a jugoslávský Exact 51. Tyto skupiny spojoval designový přístup v estetice a touhu experimentovat, jak s průmyslovými materiály, tak i novými technologiemi, a vytvářet tak díla, která jsou funkční pro aktivní zapojení pozorovatele. V tomto období se na umělecké scéně objevuje i Horacio Garicia Rossi. Argentinský umělec, jenž se roku 1959 přesouvá z Buenos Aires do Paříže, kde spolu s přáteli založil, již výše jmenovanou skupinu GRAV (1960–1968).
Zde dražené dílo z přelomu let 1993/1994 je ukázkou z Rossiho časově neohraničeného, cyklu Couleur lumiére (Barva světla), na němž umělec pracoval již od šedesátých let. Sám Rossi uvedl: „Bylo to v roce 1962, kdy jsem se začal zajímat o světlo jako plastický vyjadřovací prostředek. V letech 1963/1968 jsem se již věnoval vztahu barvy a světla v rámci sjednocené problematiky.“ Rossi plně tuto myšlenu rozvinul až o pár let později, kdy vznikla jeho nejvýznamnější díla.

Další položky