12 |

Sekáč (Žnec)

Kód položky: 55902

olej, papír, karton

v 79 ✕ š 55 cm

Signatura: PD Hudeček 32, na rubu Fr. Hudeček / 1932

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Vyvolávací cena: 1 500 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se registrujte.

Posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“ je autentickým, špičkovým, sběratelsky raritním surrealistickým dílem Františka Hudečka. Bylo trefně napsáno, že umělecká individualita Františka Hudečka: „Je krystalická, fasetovaná do různosklonného projevu, vládne jí geometrie, má vnitřní magické světlo jako démant noci“ (E. Petrová).

Z hlediska vývoje své tvorby považoval František Hudeček za klíčový rok 1931. Tehdy zažil „okamžik osvícení“, kdy se mu náhle, v „nevýslovné vteřině koncentrace“ při cestě z procházky letenským sadem, realita „proměnila“ (F. Hudeček). Chvíle prozření vidět jiný svět ukázala začínajícímu malíři novou cestu, založenou na vlastní vizi. Tento impulz v něm otevřel netušené zdroje tvůrčí energie vázané na polovědomé stavy snu a halucinace. Opouští studia a sází na samostatné hledání vlastní umělecké cesty. Jeho nástup na výtvarnou scénu přitom korespondoval s vyvrcholením poeticko-surrealistické orientace pozdního Devětsilu na slavné mezinárodní výstavě Poesie 1932. Hudeček sám přitom o účast na této výstavě usiloval, ale nebyl vybrán komisí, která upřednostnila generačně starší autory.

Zachovaná Hudečkova díla z let 1931–1932, k nimž patří i posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“, dokládají, jak překvapivé osobitosti svými ranými pracemi dosáhl. Hudeček dokázal vytěžit ze surrealismu výsledky velmi původní. Měl blízko k duchu dada – fantomatické a obsedantní motivy jeho děl obsahují i notu absurdity a grotesknosti.

Posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“ je, stejně jako např. „Laokoon“ ze stejného roku ze sbírek GASK, nesmírně sugestivní imaginativní kompozicí, v níž je tradiční ikonografické téma přetransformováno do fantazijního spletence tvarů a změněno tak v nový, významově složitý biomorfní útvar.

Olga Uhrová v časopise „Umění“ (roč. 33, č. 3, 1985) upozornila na to, že tento obraz mohl namalovat pouze Čech, „přesněji, mluvčí takového jazyka, v němž je homonymií dána souvislost mezi lidským ramenem a věšákem na šaty“. Dílo je tak velmi promyšleně založeno na transpozici obsahu na základě jazykové souvislosti, je „projevem intelektualizace v Hudečkově tvorbě“ (O. Uhrová).

Posuzovaný obraz „Sekáč (Žnec)“ lze po právu považovat za velmi reprezentativní začátek Hudečkova uměleckého novátorství. Dokázal jím na svých výstavách udivovat více jak půlstoletí.


Další položky