14 |

Krajina

Kód položky: 55825

1947

kombinovaná technika, tempera, lepenka

v 32 ✕ š 25 cm

Signatura: PD Šíma 1947

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D., PhDr. Jaromír Zemina

Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Pro zobrazení dosažené ceny se přihlašte.

Posuzovaný obraz „Krajina“ je originálním, poeticky laděným, výtvarně nesmírně subtilním komorním dílem Josefa Šímy, výtvarné osobnosti světového jména a významu, autora, který je spolu s Františkem Kupkou po právu považován za jednoho z největších českých malířů 20. století.

Po druhé světové válce, kdy nemaloval, začal Josef Šíma postupně obnovovat svůj vztah k vlastní práci. Jak vysvětlili Lenka Bydžovská a Karel Srp, „vstoupil do jiného časového rozměru, než jaký sledoval od začátku dvacátých do počátku let čtyřicátých“. Již v meziválečném období výrazně proměnil své pojetí času, a to z avantgardního, typického pro dvacátá léta, k mytickému. Další obsáhlý úsek, zahájený mezi druhou polovinou čtyřicátých a prahem padesátých let, měl odlišný charakter. Obsahoval vědomé návraty ke starším stěžejním námětům. Šíma na ně dokázal nahlížet jinak, zužitkovat je a obohatit o nové životní a umělecké zkušenosti, aby se po tvůrčí odmlce opět vrátil na výtvarnou scénu a zařadil do dobových souvislostí moderního evropského malířství.

Posuzovaný obraz „Krajina“ je vzácným dokladem, jak Josef Šíma v přelomovém poválečném období udržoval dialog se svou vlastní minulostí, vzpomínkami, představami a názory, které formovaly jeho meziválečnou tvorbu. Tematicky tu využívá své klasické krajinné schéma třicátých let: dvou polí, pozemského, a nebeského, jež ve tvaru imaginativně formovaného mraku levituje nad zemí - krajinou. Typické je, že Šímův prostor se nerozpíná do stran, ale spíše smršťuje: levitující formy jsou ovládány dostředným pohybem, který obrazovou skutečnost dynamizuje, dává jí vnitřní napětí, vyúsťující však do harmonické rovnováhy vzájemně vyvážených protikladných sil.

Souvztažnost nebe a země umocňuje ještě jejich propojení autorovými typickými vlásečnicemi, podtrženými v místech jejich za-kotvení krátkým stínem. Josef Šíma o nich říkal, že to jsou stébla travin, která, ležíte-li na louce a ztratíte-li měřítko, se zdají vrůstat až do oblak a nést na svých křehkých stoncích celou tíži nebeské klenby.


Další položky