Podmínky účasti v aukci

Možnosti účasti na dražbách firmy 1. Art Consulting Brno CZ:

Osobní účast

  • Vydražitel může zaplatit vydražený předmět v místě konání aukce a ten mu bude vydán ihned po skončení aukce.
  • Vydražitel může zaplatit v místě konání aukce zálohu a nejpozději do 7 dnů po skončení aukce doplatí příslušnou částku. Vydražená věc mu bude vydána po zaplacení celkové částky.
  • Vydražitel si po vydražení předmětu dražby může dohodnout náhradní termín a způsob platby. Vydražená věc mu bude vydána po zaplacení celkové částky.

Dražba na limit, účast na aukci po telefonu

Účastník dražby vyplní a odešle plnou moc pro zastupování v dražbě.

U nových klientů vyžadujeme také zaslání kopie průkazu identifikace (občanský průkaz nebo pas).

Vydražený předmět bude vydražiteli vydán ihned po zaplacení věci.

Platba vydraženého předmětu:

  • Hotově
  • Převodem na bankovní účet
  • Platební karty nejsou akceptovány

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.
Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční poplatek.

kladívková cena / výše aukčního poplatku / strukturovaně
do výše 1 000 000 Kč / 20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč / 18 %
nad 10 000 001 Kč / 16 %

Informace o účtu

 
Název banky: Komerční banka, Brno - město
Název konta: 1. Art Consulting Brno CZ
Číslo konta: 27-0461150247/0100
Variabilní symbol: Vaše osobní číslo (ID)
Detail platby: jméno autora nebo kódy předmětů
IBAN CODE: CZ8001000000270461150247
SWIFT CODE: KOMBCZPP
 

Při vývozu předmětu do zahraničí je vydražiteli na hranicích vráceno DPH zpět.

Na přání vydražitele je firma 1. Acb připravena vyřídit export věci do příslušné země včetně příslušného povolení k vyvezení věci v případě, že vydražitel předem uhradí firmě náklady a poplatky spojené s vývozem věci.